Přehrada, buřtíky, zázračný pramen, Dubina a Aronek ....

Další návštěvu východních Čech jsme tentokrát spojili s procházkou na krásném i když méně známém místě, které určitě stojí za objevení. Pro mne jako rodilého východočecha není díky rodinným a školním výletům přehrada Les Království u Dvora Králové nad Labem neznámé místo a tak jsem ho rád trochu nostalgicky ukázal i naším kamarádům. Na výlet jsme vyrazili v tradiční labradorsko geokačeří sestavě Ulli, Olli a Charlie. Po obhlídce krásné přehradní hráze jsme proti proudu Labe vyrazili do okolních lesů směrek ke Slučím kamenům a poutnímu místu Vítězná. Tentokrát jsme vynechali tradiční "luxusní" restaurace, které na naších výletech pravidelně navštěvujeme a připravili si oběd z vlastních zásob v podobě opékaných buřtíků. Chutnalo nám úžasně a největší problém byl s ochranou oběda před smečkou hladových psů. Povedlo se a tak jsme unavení, ale spokojení dorazili po 17 km zpět k přehradě. Celý výlet jsme nakonec ještě zakončili krátkou podvečerní návštěvou na krásné chatě u rybníka Dubina u Jarky a Arona, kterým musíme ještě jednou poděkavat za zapůjčení nožíku, protože bez něho bychom neměli ani ohýnek ani ty buřtíky ...

Přehrada Les Království se nachází v rozsáhlé lesní oblasti na Kocléřovském hřbetu u Dvora Králové nad Labem. V letech 1910 - 1919 tu byla postavena údolní nádrž Bílá Třemešná, dříve Těšnovská přehrada, nebo též údolní nádrž Les Království, aby zadržovala vodní přívaly z Krkonoš. Má také zajišťovat plynulý průtok v období, kdy je nedostatek vláhy. Patří k nejstarším přehradám v Čechách. Prvotní myšlenka přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni doslova v měsíční krajinu. První přípravné práce na přehradě započaly roku 1903, kdy se začaly připravovat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedla firma Ing. J. V. Velflík - a firma Fanta & Jireš. Stavební práce započaly v roce 1910 a trvaly po protažení stavby kvůli první světové válce až do roku 1920. Hráz přehrady je gravitační oblouková a jako materiálu bylo použito místního královédvorského pískovce. Hráz byla vybudována z kvádrů, v základech je 37 m, v koruně 7,2 m široká. Nádrž - plocha 58,6 ha začíná pod Horním Debrným a je asi 7,7 km dlouhá, hloubka u hráze je asi 28 m, obsah 9,17 mil. metrů krychlových. Kromě hráze patří ještě k vodnímu dílu obtokové tunely, přelivy, výpusti, domek hrázného a pod hrází je hydroelektrárna. Pásma při obou březích jsou zalesněna. Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.

Slučí kameny jsou přírodní pískovcový skalní útvar v lese na Koclerovskem hrbetu (511m), dlouhý asi 25 m, široký 10 m a vysoký až 7 m, dnes již díky vzrostlému lesu bez rozhledu. Modelace skal byla způsobena průběhem puklin a šikmým, až křížovým zvrstvením různě odolných svrchnokřídových pískovců.

Vítězná - Ve Vítězné se nalézá jedno z poutních míst Trutnovska, kam kdysi mířila procesí a tady v borových lesích, stranou od hlavních cest, se setkávali lidé od Dvora až po Žacléř.Příběh poutního místa U Studánky má svou přesně datovanou historii. Začíná v létě 1848, kdy zde na základě opakujícího se snu jedné osleplé ženy hledali a nalezli pramen, jehož voda jí skutečně vrátila zrak. Kostel Navštívení Panny Marie U studánky. Nové zasvěcení je Panně Marii Pomocné, současně se stal poutním místem ochrany dosud nenarozených dětí.