Anglický park, francouzská zahrada, arabský minaret a to vše za jedno odpoledne …

Tak jsme se díky pozvání od Vandy na prodloužený víkend na Pálavu konečně vypravili na jižní Moravu. Většina účastníků srazu Sdružení pejskařů a přátel psů dorazila později, my rychlejší jsme si hned po příjezdu udělali malý výlet s procházkou po nádherném parku u zámku Lednice. Nádherné počasí a jaro v nejlepší době opravdu lákalo na procházku a úžasný park se nám odvděčil nádhernými pohledy na nejrůznější odstíny svěží zelené barvy na stromech, barevné květy na krásných loukách a samozřejmě také na spousty zajímavých historických staveb v zámeckém parku. Udělali jsme si procházku kolem rybníků až k vyhlídce na romantickém minaretu a nakonec došli až k Janohradu, další romantické zámecké stavbě napodobující středověkou zříceninu. Výlet jsme zakončili u lednického zámku ve francouzské zahradě a potom už rychle utíkali domů před blížící se bouřkou. Ale, že je tu krásně ..

Zámek Lednice se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Celý Lednicko-valtický areál se v roce 1996 zapsal mezi světové a kulturní památky UNESCO. První zmínky o tvrzi Lednice nacházíme již v roce 1222 a o sto let později se stává majetkem rodu Lichtenštejnů a zůstává jím až do roku 1945, kdy je znárodněna. V 16. století se z tvrze stává reprezentativní zámek Lichtenštejnů. Tento šlechtický rod, v čele s Karlem z Lichtenštejna a jeho synem Karlem Eusebiem, byl pro Lednici a její okolí velkým přínosem. Ten se během svého života velmi zasadil o zvelebení Lednicko-valtického panství. Na svůj dvůr zval významné řemeslné mistry, kašnáře, architekty i umělce té doby, za které vyplácel nemalé peníze. Od konce 18. století do poloviny století 19. vznikaly v okolí zámku nádherné romantické stavby umístěné především v zámeckém parku. Byl také vytvořen zámecký rybník s 15 ostrůvky, zabírající plochu 24 hektarů. V polovině 19. století přestavěl architekt Jiří Wingelmüller interiéry i exteriéry zámku do dnešní podoby. Dal mu jedinečnou anglicko-novogotickou tvář.

Minaret -  romantickou stavbu někdy zvanou turecká věž, nechal postavit kníže Alois Liechtenstein podle plánů architekta Hardtmutha v maurském slohu. Stavěla se v letech 1797-1802 a jde nejstarší dochovanou rozhlednu na našem území a zároveň nejvyšší stavbu tohoto typu v neislámské zemi. Stavba byla provedena v komplikovaných podmínkách na močálovitém měkkém podloží a tak bylo k zajištění základů použito roštu a pilotů z dubového dřeva. Na pracích a výzdobě se patrně podíleli i umělci z arabských zemí. Štíhlá věž dosahuje výšky 60 m, má tři vyhlídkové ochozy a na nejvyšší vede 302 schodů

Akvadukt a romantická jeskyně - Obě tyto stavby spatříte na Grottovém ostrově cestou přes zámecký rybník. Akvadukt dříve sloužil jako vodopád. Jeskyně sestavená z velkých kamenů měla parku přidat trochu tajemství. Maurská vodárna je původní stavba podle návrhu Václava Josefa realizovaná stavitelem Breguinem byla po 12 letech nákladně opravována ale i tak byla čerpací stanice jako nepraktická zrušena. Teprve až v roce 1785 byl schválen nový projekt a budova zase ožila. Do současného stavu v maurském slohu byl objekt přestavěn architektem Wingelmüllerem. Tato technická stavba, sloužila částečně jako parní lázně a zavlažovací systém parku.

Janohrad nebo také Janův hrad je napodobenina zříceniny středověkého hradu. Byl postaven podle návrhu Josefa Hardmutha v r. 1807 pro Jana I. z Lichtenštejna, po němž dostal jméno. K průčelí jednopatrové budovy s velkým rytířským sálem v poschodí přiléhá čtvercové nádvoří, obehnané vysokými polozbořenými hradbami s ochozem, v nárožích zpevněnými čtyřmi uměle pobořenými věžemi. Architekt Hardmuth tu osvědčil své mimořádné kompoziční schopnosti. Janův hrad patří k typickým projevům romantismu, který se mistrně projevil v přestavbě lednického zámku v polovině 19. století. Byl první monumentální novostavbou časného romantismu na území našeho státu. Sloužil jak myslivna a lovecký zámek v době honů. Náležel Lichtenštejnům až do r. 1945.
Lovecký zámeček stojí při cestě z Lednice k Janohradu. Byl postaven v letech 1805 - 1806 podle návrhu Josefa Hardmutha. Stavba sloužila jako hájovna a umožňovala z terasy sledovat hon. Vlastní zámeček je patrový objekt volně stojící při cestě. V prvním patře je lodžie ohraničená šesti toskánskými sloupy na hranolových podstavcích. Pod lodžií je půlkruhově zaoblené podloubí.