Byl první máj - byl lásky čas a krásné koupání v Harasovském rybníku

Prodloužený první májový víkend jsme využili k malému koupacímu a procházkovému výletu na naše už oblíbené místo do Kokořínského Dolu. Procházku jsme však začali pořádným vykoupáním na krásném Harasovském rybníku na odlehlé skoro opuštěné plážičce pod skalami a Ulla s Charliem si koupání opravdu užívali. Po řádném promočení kožichů jsme nakonec pokračovali Kokořínským Dolem proti proudu Pšovky směrem k hradu. Naštěstí byla naše stezka trochu stranou od nejnavštěvovanějších míst Kokořínska, protože krásné počasí vylákalo do přírody obrovské množství lidí. To jsme naštěstí zjistili pouze při cestě kolem místních restaurací a parkovišť. Kde jsou ty časy, když jsme v mrazivé zimě chodili po skalách pouze my a naši labradoři … Po malém občerstvení v bufetu mezi desítkami cykloturistů jsme raději zamířili do skal kam cyklisti nemohou a vystoupali na Podhradskou stezku.  Kvůli menšímu psímu úrazu na Ulinčině tlapce jsme tentokrát celou naší trasu nemohli dokončit, ale máme alespoň další důvod se na tohle krásné místo zase vrátit ...

Kokořínský Důl - přírodní rezervace Kokořínský Důl byla vyhlášená v r. 1953 - rozloha 2 097 hektarů, uvnitř Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Osu území tvoří kaňonovité údolí - vlastní Kokořínský důl protékané potokem Pšovka. Délka údolí od křižovatky zvané Ráj až k žel. zast. Lhotka u Mělníka je 14 km. Jeho výzdobu tvoří pískovcové bloky a věže, které místy nabývají charakter skalního města, hluboké a temné boční rokle, skalní jeskyně a převisy, ale i romantické tůně s porosty leknínů. Do údolí ústí z obou stran množství kaňonovitých roklí a rokliček, většinou bezvodých, často s pěknými ukázkami selektivního větrání pískovců (pokličky, skalní okna, voštiny).Údolí je páteří přírodní rezervace Kokořínský důl - 2  097 ha i CHKO Kokořínsko. Potok Pšovka vytváří několik tůní s bohatou vodní květenou. Nejznámější jsou tůně Harasovská, Podhradská, Hlučovská a Vojtěchovská. Je zde i několik ukázek lidové architektury v podobě roubených staveb- Hlučov, Vojtěchov, Ráj a bývalých mlýnů - Štampach, Kroužek, Mlčeň. Po celé délce Kokořínského dolu vede silnice a červená značka Máchova stezka, která se, pokud je to možné, silnici vyhýbá. S ní křižují, nebo se stýkají další turistické trasy.