Slunečná neděle a krásná zimní procházka v pískovcových skalách

První únorovou neděli jsme se na výletě s kamarády labradory opět vrátili do Kokořínského dolu a tentokrát nám dokonce i přálo počasí. Několik stupňů pod nulou, přes noc napadaných pár centimetrů nového sněhu a sluníčko nám dnešní procházku opravdu zpříjemnilo. Na tentokrát čistě labradoří procházce se sešli Ulla, Elli, Bolla, Barunka, Norinka a jako pán harému na domácí půdě Charlie. Podařilo se nám obejít asi devítikilometrový okruh mezi nádhernými pískovcovými skalalami s dominantou Obří hlavy a žáby s příjemným obědem v jestřebické hospůdce Druhý dech. Tahle neděle se opravdu povedla ...

Obří hlava a Žába leží na rozcestí modré turistické značky vedoucí od Pokliček do Mšena a žlutě značené Cinibulkovy stezky. Tato okružní stezka vede ze Mšena přes Romanov, Prolezovačky, Obraznici, Bludiště k Obří hlavě a Žábě, odtud přes Faraona zpět do Mšena. Celková délka trasy je 9 km a prochází nejzajímavějším lokalitami mšenské oblasti. Navržena byla už na počátku 20. stol. mšenským učitelem a nadšeným turistou J. B. Cinibulkem. Realizována však byla až po jeho smrti, nedlouho po druhé světové válce. Kromě Obří hlavy a Žáby na ní lze vidět řadu dalších bizardních pískovcových útvarů – např. skály nazvané jako Faraon, Žabák, Ramzes nebo Tutanchamon.
Pokličky - Tyto výrazné a známé skalní útvary jsou produktem selektivního zvětrávání pískovců a slepenců. Vznikaly tak, že se z třetihorních vyvřelin v nadloží vyluhovalo železo a to se usadilo na nepropustných slepencových polohách. Pod těmito železem impregnovanými polohami jsou měkčí, jílovité pískovce. Když došlo k obnažení pískovcových bloků a jejich erozi, spodní jílovité polohy odolávaly erozi hůře než horní železité polohy. Výsledkem je hřibovitý útvar s pevným kloboukem a mnohem užší nohou. Nejmohutnější Poklička stojí jako první při výstupu po dřevěných schodech z rokle Močidla. Její klobouk má rozměry 6 x 5 x 1,5 m a její celková výška je 12 m.Pokličky jsou natolik výrazný a natolik unikátní útvar, že se dostaly do znaku CHKO Kokořínsko.
Švédský val se nachází severozápadně od Mšena, poblíž skalního seskupení Bludiště. Podle tradice zde bylo tábořiště švédských vojsk ve třicetileté válce pod velením L. Tortensona v roce 1643 (tzv. Švédský val). V okolních roklích jsou horolezci oblíbené pískovcové věže