A proč my jdeme po téhle strmé stezce, když tamhle vede docela pohodlná silnice ?… No protože my jsme expedice ...

Dne 31.7. 2010 zdolala horochodecká expedice Sněžka 2010 Geocaching Dog Teamu nejvyšší vrchol České republiky. Za pomoci místních horských vůdců a jejich tažných psů, díky dlouhodobé přípravě a propracovanému rozmístění postupných výškových táborů dosáhla výprava vrcholu pouze se ztrátou iluzí o své fyzické kondici, ale beze ztrát na lidských a psích životech a bez hlubší újmy na zdraví. Ani počáteční nepřízeň počasí a časové selhání mladého podpůrného týmu, ze kterého se stal tým brzdící, nemohl statečné členy expedice zastavit od dosažení vrcholu. Přísná životospráva po dobu výstupu s promyšleným využitím energetické hodnoty borůvkových knedlíků, pomohla ke zdárnému dosažení cíle. Také nasazení  horského psa, podle jména pravděpodobně tibetského původu - Djamaraia Cacobes – zvané Dárlý – na rozhánění davu turistů se ukázalo jako velice přínosné a zajišťovalo výpravě stále volnou cestu k vrcholu. A naši městem zhýčkaní labradoři se mohli od domorodého psího kamaráda konečně také naučit základům přežití a vyhledávání potravy v nepřístupném horském terénu. To bude jistě zkušenost k nezaplacení. Expedice Sněžka 2010 skončila úspěchem a vrchol byl dobyt … a tak už jen pro pořádek uvádíme sestavu psího horského týmu – Dárlý, Charlie, Maggie, Endy, Olli a Ulli a samozřejmě jejich páni. Ať žije expedice Sněžka 2011.
Sněžka - 1602 m n.m. - nejvyšší hora v Krkonoších a v České republice. Je to vyhledávaný výletní cíl a rozhledový bod ve východní části Krkonoš na česko-polské hranici a díky své výšce poskytuje neomezený panoramatický výhled do daleké krajiny. Skalnatý holý vrchol má rozlohu 30 akrů, na severní polské straně spadají srázy do údolí Lomničky, na jižní české do Obřího dolu. K západu klesá skalnatý hřbet na vrcholovou planinu Úpské rašeliniště, povlovnější východní přechází v Obří hřeben. K jihovýchodu vybíhá ze Sněžky rozsocha Růžové hory, Pěnkavčího vrchu a Červeného vrchu. Název Sněžka pochází z 19. století, je odvozeno od pojmenování Sněžná - jako sněhem pokrytá. První český název byl Pahrbek Sněžný, pak Sněžovka, od roku 1823 pak definitivně Sněžka. První historicky zaznamenaný výstup na Sněžku uskutečnil roku 1456 neznámý Benátčan, který v horách hledal drahé kamení. Sněžka v minulosti bývala především poutním místem. Na vrcholu Sněžky je nyní Polská bouda s meteorologickou stanicí, konečná stanice lanovky z Pece pod Sněžkou, rotundová kaple sv. Vavřince, základová deska z dnes již zbourané České boudy, Česká poštovna (ta původní byla založena roku 1872) a nedaleko ní stojící kamenný trigonometrický obelisk. Ještě donedávna stála na polské straně dřevěná budova meteorologické stanice z roku 1900, stavba vysoká 18 metrů byla jištěna proti silným poryvům větru ocelovými kotevními lany. V roce 1990 byla rozebrána a snesena do údolí.
Obří důl je dokonale vyvinuté horské údolí ledovcového původu rozkládající se mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Sněžky. Je sevřené Širokým hřbetem a Studniční horou. Od 16. století se tady těžily železné, měděné a arzénové rudy. Těžba byla počátkem 20. století zastavena. V dolu se zachovaly celkem tři ledovcové morény, které protíná řeka Úpa, kary - Úpská jáma, Velká a Malá Studniční jáma, rokle, vodopády, lavinové svahy a luční enklávy. Na lučinatých a skalnatých částech dolu a svazích přilehlých hor se vyskytuje vzácná vysokohorská květena i zvířena. Zvláště biologicky cenné je území "Krakonošova zahrádka". Dolem prochází značená turistická stezka z Pece pod Sněžkou do Obřího sedla. V letních měsících je možný Obřím dolem výstup na Sněžku. V zimě je bohužel uzavřen kvůli velkému nebezpečí lavin. Po cestě najdete zbytky kovárny a pár set metrů před koncem výstupu vodárnu, ze které nosiči nosívali vodu nahoru až na Sněžku.