Hluboké rokle, skalní města, bludiště ... procházka ve stínu skal

Prodloužený sváteční víkend jsme tentokrát využili k cestě na východ do mého rodného kraje a protože počasí nám přálo až moc, řekli jsme si, že ve stínu skal by mohlo být docela příjemně. A tak jsme společně s kamarády Petrem a Miriam a jejich Olli a Endíkem vyrazili do Broumovských skal na místo, na které mám vzpomínky z dob pionýrských táborů a dětských rodinných výletů. Procházku jsme začali nejprve krátkou psí koupelí u rybníka v Hlavňově a poté pokračovali od krásné barokní kaple na vrchu Hvězda „vzhůru“ do skal. Naštěstí to „vzhůru“ byla docela příjemná rovinka po vrcholcích skal s krásnými výhledy na skalní divadlo a do dalekého kraje. Nakonec jsme přece jenom z vyhřátých skal sestoupili do příjemného stínu skalních věží a nakonec si užili i toho stoupání po úzké, ale nádherné cestičce Kovářovou roklí zpestřené odlovem několika ukrytých kešek, zpět na Hvězdu. Dokonce se nám podařilo objevit i krásně ukryté místo s nádherným výhledem na Skalní divadlo a při trošce fantazie a si na chvilku užívali pocitu toho skálolezce, který zdolá tu nejvyšší skalní věž. U nás samozřejmě z bezpečné vzdálenosti od okraje a místy i pro jistotu podobně jako naší psi po čtyřech ...

Výlet jsme zakončili díky nutnosti využití Petrovi „slevové akce“ v restauraci Hvězda. A tady si nemohu odpustit malé upozornění pro případné následovníky. Chata je opravdu krásná s propracovanou dřevěnou výzdobou, z terasy je nádherná vyhlídka do kraje, obsluha příjemná, ale jídlo tu bylo opravdu životu nebezpečné. Asi pan kuchař neměl právě nejlepší den … a tak nás musela zachránit naopak výborná večeře v jaroměřské restauraci U koule. Takže tam se určitě někdy zastavte…
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny, vyhlášená roku 1956, představuje v krajině výrazný 10 až 12 km dlouhý hřbet mezi městy Police nad Metují a Broumovem. Do Broumovské kotliny stěny spadají příkře, směrem k Polici nad Metují se svažují mírněji. Broumovské stěny tvoří samostatná skalní města, skalní věže, hluboké rokle a velice zajímavé skalní hřiby. Temeno broumovský stěn je skalnaté a turistům nabízí četná místa dalekého výhledu. Mezi nejkrásnější a nejvyhledávanější patří s hlavního hřebene přístupné vyhlídky Hvězda, Supí koš, Modrý kámen, Kovářská rokle, Zaječí rokle, nebo Junácká vyhlídka nedaleko Božanovského Špičáku. Z výrazných věží nelze opomenout věže Kočka, Lucifer, Kačenka, Sova a další. Nejvyšším vrcholem Broumovských stěn je Božanovský Špičák s výškou 773 m. Právě v jeho okolí je nejvyšší výskyt zvětráváním vzniklých skalních hřibů a mís. Ze skalních útvarů jsou v Broumovských stěnách zastoupeny i jeskyně a skalní brány, například jeskyně Kovárna v Kovářově rokli a Kamenná brána. V nejchladnějších pseudokrasových jeskyních je zaznamenán výskyt ledu i v červenci.
Kovářova rokle je jeden ze skalních kaňonů na jihozápadní straně Broumovských stěn, dlouhý asi 1 km a hluboký přes 60 metrů. Kaňonem protéká Hlavňovský potok, který místy mizí v suťových jeskyních až 10 metrů pod dnem kaňonu. V rokli je několik jeskyní, z nich některé jsou přístupné - Kovárna, Myší díra, Mariánská jeskyně. Nad roklí se nalézá vyhlídka Skalní divadlo.

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrchu Hvězda byla postavena v letech 1732-1733 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kaple je centrálního půdorysu pěticípé hvězdy členěné na vnějšku lizénami, vnitřek kaple je kruhového půdorysu s půlkruhovými výklenky v jednotlivých cípech pětiboké hvězdy. Střecha kaple je kupolovitá s lucernou, vnitřek je zaklenut kupolí. Kaple je přístupná kamenným mostkem a několika kamennými schodišťovými stupni před pravoúhlým vstupním portálem. Kapli lemuje kamenný ochoz, který je nabízí jedinečné výhledy na celou Broumovskou kotlinu a Javoří hory. Vedle kaple můžeme navštívit turistickou chatu v alpském slohu, postavenou roku 1856 opatem J. N. Rotterem.