Každý muž je od dávnověku lovcem. Má tendenci lovit a shromažďovat ulovené kousky. V dnešní době se vášeň lovit přeměnila. Stala se zní jiná touha a té se říká sběratelství ...

Turistické známky

Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze koupit.

Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst. Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát roli průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován.

Jsou také vydávané výroční turistické známky CZ, které se prodávají na různé akce jako samostatný turistický cíl. Prodej výročních turistických známek se zajišťuje přímo na dané akci a pokud je to možné, tak jen na stabilním místě, a to vždy jen do konce kalendářního roku. Tyto výroční turistické známky mohou být památkou na dálkové pochody, různá výročí měst a obcí, na vybrané festivaly, různé významné akce a jubilea osobností. Další speciální turistickou známkou je putovní turistická známka a je umisťována na jedno ze známkových míst. Tato turistická známka je cenná pro sběratele a je poskytována zdarma při zakoupení turistické známky.