Co všechno musíme úředníkům splnit, abychom mohli cestovat se naším psem

Také rádi cestujete ? A už si nemůžete představit, že by jste mohli nechat vašeho čtyřnohého člena rodiny doma ? Tak to jsme na tom stejně a protože žijeme v době byrokratické, je nutné pro cestování se psem splnit spousty méně či více složitých úkonů a protože jsem si sám před naší cestou musel zjišťoval tyto informace, tak proč se s informacemi nepodělit na naších stránkách … Třeba se to bude hodit i vám ...

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami platí nařízení nařízení EP a Rady č. 998/2003 a cestovat můžete pouze s platným pasem zvířete platným pro všechny státy Evropské unie. Nejprve tedy základní a všeobecné pojmy, které platí pro všechny země Evropské unie i ostatní země mimo unii.

Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označování je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Od 3. července 2011 musí být psi, kočky a fretky označováni mikročipem. Tetování u zvířat provedené před tímto datem je platné, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Samozřejmě jako každé nařízení i toto se dá vykládat různě a tak byla vydána upřesňující informace Státní veterinární správy ČR ze dne 24.6. 2011:
Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli připravit na to, že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise stanovila, že bude nadále akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3. 7. 2011. Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad, že zvířata tetovaná do 3. 7. 2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je dobře čitelné. Jelikož v řadě členských zemí nebyla interpretace platnosti a podmínek nařízení jednoznačná, vznesl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na toto téma dotaz na zasedání SCOFCAH v Bruselu (jednání šéfů veterinárních správ členských zemí). Odpověď by měla být závazná pro všechny členské země: Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné.

Ale věřte úředníkům … co to znamená „dostatečně čitelné“ a co to je „prokazatelně provedeno“ A tak ani my nehodláme riskovat srážku „s blbcem“ a nedorozuměním na hranicích a tak máme tetování i očipování. Určitě to může pomocí v případě, že se pes ztratí a nálezce bude hledat kontakt na majitele.

Při čipování je nutné dodržet legislativní postup. Majitel obdrží od veterinárního lékaře tři registrační karty s číslem čipu. Jedno vyhotovení si ponechá, jednu kartu zašle do Národního registru majitelů zvířat, kde vystaví identifikační kartu psa a pes má doživotně zajištěno zdarma vyhledávání v případě zaběhnutí. Třetí kartu do 30 dnů  zašle na Magistrát hl. m. Prahy. Magistrát hl. m. Prahy vede evidenci chovatelů psů a čipovaným psům poskytne slevu z poplatku ve výši 350 Kč v průběhu dvou po sobě následujících let, což běžně nahradí cenu čipování.

Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.

Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.

Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině
Odebranou krev je nutné ponechat několik hodin stát při pokojové teplotě do vytvoření koagula. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf).Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po 10-15 min. Pro stanovení protilátek postačí 1 -1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami. Schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině je v České republice laboratoř vztekliny při SVÚ Praha. Zájemce do laboratoře pro vzteklinu musí doručit sérum odebrané podle výše uvedené instrukce spolu s vyplněnou žádankou. V žádance musí být vyplněny všechny údaje, jinak nebude vyšetření provedeno. Cena vyšetření činí 1300 Kč plus poštovné ve výši okolo 70 Kč. Vyšetření je účtováno přímo majiteli zvířete a výsledek zaslán dobírkou. Souhlas majitele zvířete s touto formou úhrady vyšetření musí být v žádance potvrzen podpisem.

SVÚ Praha - Zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat
Oddělení patologie a parazitologie, laboratoř vztekliny
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel: 251 031 271 Fax: 220 920 655: Email: patologie@svupraha.cz

Ošetření proti echinokokóze a ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

Schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území


I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty
II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty), zpětný návrat a dovoz zvířat ze všech členských států EU do ČR
III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

 


I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

pas

identifikace zvířete mikročipem

očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Zvíře musí být mikročipem nebo tetováním označeno před očkováním a vydáním pasu. Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování nebo ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

sérologické vyšetření na vzteklinu

Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být 0,5 m.j./ml séra. Vyšetření je vyžadováno u psů a koček. Zvíře musí být mikročipem označeno před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek. Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. Toto vyšetření musí být provedeno ve schválené laboratoři. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Velká Británie, Irsko a Malta - požaduje odběr krve pro vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedený alespoň 6 měsíců před vstupem do země.
Švédsko - požaduje odběr krve pro vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedený minimálně 120 dní po očkování proti vzteklině a maximálně před uplynutím doby platnosti tohoto očkování.

 


II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty), zpětný návrat a dovoz zvířat ze všech členských států EU do ČR

Musí být splněny tyto požadavky:

pas

identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Zvíře musí být mikročipem nebo tetováním označeno před očkováním a vydáním pasu. Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování nebo ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Švýcarsko a Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky:

Finsko - ošetření proti echinokokóze - ošetření provedené ne více než 30 dní před vstupem do země a do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku

Norsko - ošetření proti echinokokóze (přípravek musí být podán deset dní před příjezdem do země a jeho podání zopakovat 7 dní po příjezdu do země), ošetření protí klíšťatům a serologické vyšetření.

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Poznámka: Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 


III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Seznam vyjmenovaných třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny  vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas

identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES).

Česká republika povoluje dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců a neočkovaných proti vzteklině z těchto vyjmenovaných třetích zemí, je však nutné požádat předem SVS ČR o stanovení veterinárních podmínek dovozu.

Poznámka: Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 


IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi.  Pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas

identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

očkování proti vzteklině

sérologické vyšetření na vzteklinu

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, nesmí být z ostatních třetích zemí na území České republiky přesunuta.

Poznámka: Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.