Waypoint, log, DNF, spoiler, TFTC, geocoin ... opravdu víte co to znamená

Archivace cache - je operace, která označí cache za již nefunkční a dále hledačům nepřístupnou – jde tedy vlastně o zrušení existence dané cache. Je to na rozdíl od dočasného disablování operace trvalá a odvolat ji může jen reviewer. Archivace může být provedena pouze vlastníkem dané cache, pokud se rozhodl cache z nějakého důvodu trvale zrušit nebo reviewerem, který může provést archivaci cache, pokud se zjistí, že odporuje pravidlům geocachingu anebo je delší dobu nedostupná a autor se nemá k tomu, aby ji i přes upozornění reviewera obnovil.
Additional waypoints - rozšiřující body - jsou nejčastěji waypointy vytvořené autorem cache, které nějakým způsobem souvisí s vlastní cache. Zejména se může jednat o finální souřadnice cache-s výjimkou cache tradiční, která je přímo na základních souřadnicích (final location), souřadnice parkoviště (parking area), odpověď na otázku (question to answer); souřadnice křižovatky cest nebo rozcestníku, počátku přístupové cesty (trailhead); další bod, o němž je například zmínka v textu listingu a který autor doporučuje navštívit (reference point)
Atributy cache - vlastník cache může prostřednictvím grafických symbolů přiřadit atributy, které vhodným způsobem charakterizují jak umístění vlastní cache, tak případná opatření nutná k jejímu nalezení. Atributy může autor cache jednoduše přidat volbou edit attributes v pravém navigačním sloupci listingu cache
BYOP - Bring Your Own Pen - cache obsahuje jen logbook, přineste si vlastní tužku
Basic Member - je neplatící uživatel serveru geocaching.com a to mu přináší oproti platícím uživatelům některé nevýhody.
Bookmark neboli záložka umožňuje jejímu uživateli přiřadit pro vybranou cache atribut, se kterým může dále pracovat. Bookmark list je placenou funkcí serveru geocaching.com, umožňjící sdílet vlastní seznamy i s ostatními uživateli.
Cache nebo také geocache je většinou označení schránky, ale občas i nějaké jiné události, která se stává obětí lovu geocacherů. Povídání o keších je velice rozsáhlé a tak to v samostatném článku.
CWG - Czech Wood Geocoin - je personalisovaná varianta oficiálních Geocaching Geocoinů, určená zejména pro radost a sběratelské účely. Jedná se o nekomerční a netrackovatelná dřevěná kolečka, na kterých je laserem gravírované logo geocachera nebo teamu. Existují také CWG vydávané pro zvláštní účely.
DNF - Did Not Find- - cache nebyla nalezena
Downtrade - je jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvyrovat! Jedná se o snížení hodnoty obsahu keše: do keše vložím méně předmětů, než kolik jsem si jich z ní vzal, do keše vložím předmět významně nižší hodnoty, než jakou má předmět, který jsem si vzal.
Drive-in cache - keška, ke které nemusí kačeři udělat "zbytečný" krok.  Klasicky se vyskytují v blízkosti dálnic a silnic.  Jsou oblíbeny lovci bodů a potom jako příjemné vyrušení při delších přesunech.  Jako drive-in mohou být v logu označovány i kešky, ke kterým většina kačerů dojde nebo dojede na kole, ale konkrétní nálezce "si dal tu práci" a dojel k ní autem nebo motocyklem.
FTF - First to Find - první nálezce cache
STF  - Second to Find - druhý nálezce cache
TTF  - Third to Find - třetí nálezce cache

Home Coordinates - domácí souřadnice jsou typicky souřadnice, na kterých registrovaný uživatel sídlí. Využívané jsou pro hledání zadání nejbližších cachí, na které je odkaz z domácí stránky uživatele.
GC - Geocoin je trackovatelná mince opatřená unikátním kódem, která putuje po světě a loguje se podobným způsobem jako cache.  Unikátní kód je vždy 6-místný a je vyražen na minci. S jeho pomocí můžete minci virtuálně vyzvednout ze stránky cache, ve které je uložený a pak přesunout na stránku cache, kde jste ji fyzicky vložili.
GPS - Global Positioning System, je vojenský navigační systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže s několikametrovou přesností určit pozici kdekoliv na Zemi.
GPX - GPS eXchange Format - je formát souborů pro uložení waypointů, tracků a tras. Je založen na datovém formátu XML, dokumentace a XML schema jsou volně dostupné na domovské stránce
GCR - Geocacher, často zkráceně pouze cacher, ne uplně přesně foneticky, ale česky přijatelně "kačer", je osoba, věnující se geocachingu. Prostě to jsme my ...
Hint - autor cache zpravidla ukládá spolu se zadáním cache nápovědu, usnadňující její nalezení. Podrobnost použité nápovědy záleží zpravidla na terénu, v jakém je cache ukryta a na předpokládaném pokrytí signálem. Na stránkách geocaching.com je označena Additional Hints a její obsah je zašifrován. Pro online dešifrování se použije odkaz Decrypt. Pro dešifrování vytištěné nápovědy se používá tabulka označená Decryption Key.
LOC je formát souboru pro uložení waypointů. Je založen na datovém formátu XML.
Log je zápis u cache, který může obsahovat záznam o návštěvě, nenalezení cache případně jakoukoliv poznámku, která se cache týká. Logy jsou prováděny dvojmo - fyzicky a na internetu. Prvním je zápis do logbooku uvnitř schránky cache, druhým je zápis u listingu cache na internetovém serveru. Některé zápisy, jako DNF, mohou být pochopitelně uskutečněny pouze druhou cestou. Jestliže u fyzického logu do nalezené cache omezuje geocachera při psaní prostor v logbooku a mnohdy také časové možnosti, počasí či potřeba utajení před mudly, v případě logování na internetu je pak nutno se vyvarovat spoilerů, tzn. neprozrazovat zbytečně mnoho detailů a nekazit tím ostatním překvapení ze hry.
Logbook neboli návštěvní kniha se nalézá ve schránce cache a slouží k zaznamenání (zalogování) a tím i důkazu její fyzické návštěvy. Nejčastěji má podobu notesu či archů papíru s naznačenými rubrikami, u mikrocachí pak mnohdy dlouhých úzkých proužků papíru. Pro fyzické cache platí logbook jako nejzákladnější a povinná část výbavy.
Listing je zadání cache, dostupné na internetu. Obsahuje informace potřebné pro nalezení cache jako typ cache, velikost cache, souřadnice, popis a nápovědu. Popis může obsahovat zajímavosti o lokalitě, ve které se cache nalézá, případně instrukce nutné pro nalezení cache.
NGCR-  nongeocacher, nongeocachers - obvykle pouze zkráceně mudla, mudlové  - je výraz, jímž jsou ve vztahu ke geocachingu běžně označováni ne-geocacheři, zejména pak nezasvěcené osoby, vyskytující se v okolí při hledání cache. Tento výraz je inspirován cyklem románů o Harrym Potterovi od Joanne K. Rowlingové, kde je slovo mudla ( muggle) užíváno pro ne-kouzelníky. I když jsou mudlové zpravidla neškodní, přece jen je nejlépe postupovat tak, aby při lovu cache nebyla vzbuzena jejich pozornost. Nikdy nevíte z koho se může vyklubat vandal, který cache vykrade, rozšlape či odnese. Místo zvandalizovaná se též někdy užívá výrazu zmudlovaná cache.
PM - Premium Member je platící uživatel serveru geocaching.com. To mu přináší oproti neplatícím uživatelům zejména tyto výhody: více možných položek na watchlistu, vytváření bookmarků a užívání i jejich speciálních typů, možnost tříděných výpisů pomocí PocketQuery, zasílaní logů cachí ve zvolené oblastí užitím notifikací, možnost zřizovat a prohlížet Members Only Cache a další spíše kosmetické vymoženosti. Poplatek za Premium Membership v současné době činí 30 USD/rok či 10 USD/3 měsíce; platba je možná kreditní kartou nebo přes PayPal.
POI - Points of Interest - body zájmu - je databáze bodů zájmu obsahuje pouze bodové prvky, na rozdíl od mapy, která má navíc i linie (silnice, železnice, vodní toky) a plochy (vodní plochy, zastavěné území, lesy).
PQ  - Pocket Query je služba serveru geocaching.com, dostupná pouze platícím uživatelům a umožňující prohledávání databáze cachí za použití množství zvolených kritérií. Výsledky vyhledávání jsou pak uživateli zaslány e-mailem.
Reviewer  - je dobrovolník, který z pověření Groundspeak.com posuzuje dodržení pravidel schvalování na geocaching.com pro založení nové cache. Posuzování nové keše může trvat až 3 dny. Reviewer následně schvaluje keš ke zveřejnění na geocaching.com.
Route - je trasa složená z waypointů a určená k postupné navigaci mezi nimi.
Stat Bar - Statusbar je obrázkový informační pruh, který na serveru Geocaching.com odkazuje na profil daného geocachera. Kromě loga Geocachingu lze na něm vyčíst i počet nalezených a počet zasazených cachí daného cachera, jeho nickname a případně další zadaný text (v posledním řádku).
Spoiler je výraz, jímž se označuje sdělení, prozrazující předčasně informace o místě ukrytí cache, jejím technickém provedení apod. Takový nešetrný náznak může dalším geocacherům zkazit překvapení při hledání. Spoilerem může být například příliš popisná zmínka v internetovém logu, fotografie apod. Zvlášť nepříjemným druhem spoileru je zmínka o něčem, obsaženém až v nápovědě. Proto je dobré nehýřit při popisování svých zážitků z hledání všemi podrobnostmi a raději místy použít jen náznaky či neurčité opisy.
Stage -  úsek je zpravidla dílčí úkol při plnění Multi-Cache. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další stage nebo cílové souřadnice (uložení) cache.
T4TC / TFTC  - Thanks For This Cache - Díky za cache
TB - Travel Bug - je libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka (z angl. dog tag). Travelbug není předmětem běžné výměny, jako jiné věci umístěné za tímto účelem v cache, ale jeho cílem je putovat z cache do cache. Proto si travelbug neponechávejte, ale přemístěte jej do jiné cache. Platí pravidlo, že Travel bug můžete u sebe držet maximálně 14 dní, pak ho vložíte do cache nebo napíšete email majiteli o vašich plánech.
Temporarily Disabled - neboli disablovaná cache, je na geocaching.com označení dočasně nedostupné cache, jejíž název se pak na seznamech cachí objevuje coby přeškrtnutý. Znamená to například, že cache byla zničena a čeká se na její obnovení, nebo že nějaké okolnosti brání jejímu nalezení (např. zamrzlá skrýš, povodeň, práce v sousedství).
TNLN  - Took Nothing, Left Nothing - v cache neproběhla žádná výměna
TNLNSL - Took Nothing, Left Nothing, Signed the Log - stejně jako TNLN, nic jsem nevzal, nic jsem nevložil, podepsal jsem se

Track - je záznam prošlé trasy vytvořený přijímačem GPS. Track je použitelný pro navigaci zpět pro prošlé trase a nebo pro statistiku, neboť umožňuje sledovat zaznamenanou pozici v čase, vytvářet rychlostní a výškové profily a pod.
Tracking number - je identifikační kód travelbuga nebo geocoinu. Je to jedinečný kód vyražený na štítku nebo minci. Pro zápis nálezu travelbuga nebo geocoinu je nutná znalost tohoto kódu. Vychází se z toho, že tento kód můžete znát jen díky tomu, že ho máte v držení. Proto se tento kód utajuje, nezapisuje se do logu a při fotografování se zakrývá, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.
WP - Waypoint - trasový bod - je pojmenovaný bod se souřadnicemi, uložený např. v přijímači GPS či počítačové databázi. Waypoint sestává z celé řady údajů. Nejzákladnějšími jsou zeměpisná šířka a délka, případně výška. K waypointu dále náleží identifikační kód (ID), symbol (ikona) či popis. Základními formáty pro ukládání waypointů jsou LOC, GPX a OVL; převod mezi nimi umožňuje například program GPSBabel. Waypointy, představující cache, mívají ikonku v podobě pokladu nebo vybraného pokladu.
Watchlist - je základním bookmarkem používaným na serveru geocaching.com. Na něj si může geocacher umístit cache či pohyblivé předměty, které chce sledovat. To na geocaching.com znamená, že mu přijde e-mailem kopie každého logu, který kdokoliv u této cache či předmětu provede.