Cestovní brouk a geo mince - co to proboha může být ?

Trasovatelné předměty  - Trackable Items, Trackables - sou předměty, jejich úkolem je cestovat z cache do cache a u nichž se sleduje jejich pohyb. Typickým představitelem je Travel Bug (TB) nebo Geocoin (GC). Tyto předměty nejsou součástí běžné výměny a nálezce by si je neměl ponechat, ale měl by je vložit do jiné cache pokud možno s ohledem na úkol, který je popsán v listingu konkrétního trasovatelného předmětu.

TB - Travel Bug - je libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka (z angl. dog tag). Travelbug není předmětem běžné výměny, jako jiné věci umístěné za tímto účelem v cache, ale jeho cílem je putovat z cache do cache. Proto si travelbug neponechávejte, ale přemístěte jej do jiné cache. Platí pravidlo, že Travel bug můžete u sebe držet maximálně 14 dní, pak ho vložíte do cache nebo napíšete email majiteli o vašich plánech. Rozlišujeme Tracking Number - vyražený na štítku a identifikační kód ve tvaru TBxxxx. Při vyhledávání TB na eocaching.com můžete použít jak Tracking Number, tak indentifikační kód. Pokud se ale chcete v logu nebo ve fóru odkazovat na TB, použijte identifikační kód, který naleznete v levé horní části internetové stránky konkrétního travelbugu.
GC - Geocoin je trackovatelná mince opatřená unikátním kódem, podobně jako Travel Bug. Putuje po světě a loguje se stejným způsobem jako on. Informace o logování geocoinů proto naleznete v sekci Travel Bug. Unikátní kód je vždy 6-místný a je vyražen na minci. S jeho pomocí můžete minci virtuálně vyzvednout ze stránky cache, ve které je uložený a pak přesunout na stránku cache, kde jste ji fyzicky vložili. Většina geocoinů má unikátní ikonku, která obohatí vaši statistiku v sekci Trackables. Obliba geocoinů vzrostla až v poslední době. Každý si může zakoupit nějaky svůj coin a nechat ho putovat po keškách. Po vypuštění je stále majetkem svého ”ownera”, tedy geocachera, který jej zaregistroval. Proto si jej nenechávejte, když ho naleznete v keši ! Řádně zalogujte svůj nález a pošlete ho při nejbližší vhodné příležitosti dál – do dalši cache. Odměnou Vám bude nová ikonka v sekci Tackables ve vašem profilu a v neposlední řadě také vděk majitele. Některé GC a TB mohou mít v listingu  - domácí stránce, která je podobná stránkám jednotlivých kešek,  nějakou prosbu, cil nebo něco podobného. Například některé TB chtějí do kešek s nějakou tématikou nebo chtěji do nějaké konkrétní země apod. Respektujte, prosím tato přání

Logování po nálezu

Jestliže někde naleznete, dostanete, objevíte nějaký putovní předmět (tedy TB, GC nebo JEEP), mate několik možnosti, jak se zachovat. V prve řadě nemusíte dělat nic. Nechte ho ležet tam kde je a nevšímejte si ho. Druhá možnost je vzít si ho s sebou a potom je tedy nutné ho zalogovat na www.geocaching.com. Logováni probíhá následujícím způsobem.

  • zalogujte si kešku, kterou jste našli.
  • v listingu kešky v pravo nahoře je okenko inventory, zde by měl byt TB nebo GC, který jste našli vy. Pokud není, počkejte pár dni, než ho tam předchozi geocacher dologuje.
  • klikněte v tomto okenku na TB nebo GC, který jste našli. Dostáváte se do listingu příslušného putovního předmětu, zde klikněte v nabidce – Select one  - na Found It? Log it! v rámečku Travel Bug Options vpravo nahoře.
  • v první nabídce  - Select one - vyberte možnost Retrieve from ... .Doplňte datum nálezu a opište kód z TB nebo z GC jako důkaz, že jste ho skutečně našli. Dále napište krátkou poznámku, nejlépe v angličtině a stiskněte Submit Log Entry
  • nyni mate GC nebo TB ve své péči a je to řádně zalogováno

Dalši z možnosti v nabidce – Select one – je možnost Grab it from somewhere else Tato možnost je vhodná, když předmět je někde jinde, než by měl být. Jestliže tedy najdete v kešce TB nebo GC a neni během několika dnů zalogován do cache, kde jste ho našli použijte vyhledavač na GC.  Zde můžete dohledat přislušný předmět pomocí jeho kódu a pak ”grabnout” pro sebei z nějaké cache nebo od nějakého jiného cachera. Tuto možnost ale využijte až jako nouzovou.

Dalši možnosti je předmět pouze ”objevit” – Select one – Discovered it. Zvolte tuto možnost v připadě, že Vam TB, GC někdo pouze ukáže a nechá opsat kód nebo když předmět naleznete v kešce a z nějakého důvodu jej nechcete brat s sebou nebo nemůžete splnit cil TB, který může být napsán na průvodním listě. Když ho zalogujete, dáte majiteli najevo, že je na svém místě, a ”vylepšíte” své statistiky.

Poslední z možnosti je write note. Tato funkce pouze umístí Vaš text do listingu předmětu, ale nema žadny dalši důsledek.

Logování po umístění

Zalogovat umistěni putovniho předmětu do nějake cache je velmi snadne. Při logovani nalezu kešky prostě označite vloženy předmět. Pokud ho někomu date do ruky, zmizi z Vašeho inventaře sam.