Našli, našli moji stateční rádcové ? Jak dopadlo naše hledání ...

Pro zápis logu ke konkrétní cache jděte na její listing a klikněte na odkaz "Log your visit" pro jakýkoliv typ zápisu. Na stránce pro zápis nového logu vyplňte typ logu, datum a zapište text. Jestliže obsahuje text nějaké spoilery, je vhodné příslušné pasáže zašifrovat. Jestliže chcete zapsat vložení travelbugu nebo geocoinu do cache, označte ho v seznamu, který se nachází pod polem pro zápis textu. Přítomnost předmětu v cachi se projeví po odeslání logu. Základní typy logů  - Found it, Didn't find it a Write note lze dodatečně editovat, měnit jejich typ či mazat. Byla-li však s logem spojená nějaká závažnější operace, nemusí být dodatečná změna typu či smazání logu možné. Text je možné doplnit smajlíky nebo zvýraznit pomocí tagů.


Pro všeobecné uživatele

 • Found it - nález cache (s výjimkou cachí typu event, CITO, webcam)
 • Webcam photo taken - fotografie u webcam cache (obdoba Found it)
 • Didn't find it - nenalezení cache
 • Write note - poznámka, např. o opakovaném nálezu cache, o dodatečném vložení Travel bugu, Geocoinu atd.
 • Needs archived - požadavek na archivaci problematické cache; tento typ logu dojde reviewerům, kteří pak rozhodnou, co s cachí udělat (používat, jen pokud autor cache nereaguje na logy informující o problému či na přímý kontakt)
 • Needs maintenance - požadavek na údržbu, nastaví u cache atribut "Needs maintenance" (kříž) a pošle výzvu autorovi cache
 • Will attend - u cache typu event či CITO informace o záměru zúčastnit se.
 • Attended - zápis o účasti u cache typu event či CITO (obdoba Found it)

Pro komunikaci autora a vlastníka cache

 • Post Reviewer note - komunikace autora s reviewerem během procesu schvalování cache; po schválení a publikaci cache má stejný význam jako write note, tj. reviewerům se neposílá a oni o ní tedy nevědí - je pak třeba kontakt přímo přes profil reviewera
 • Owner Maintenance - zápis o údržbě vlastní cache; buď pravidelná údržba, či typicky jako reakce na problémy s cachí, tj. na log typu Needs maintenance; dojde tím u cache i k odstranění atributu "Needs maintenance" (kříž)
 • Update Coordinates - změna souřadnic v záhlaví listingu; sám autor může provést posun max. o 0.1 míle (161m), pro větší posun je třeba kontaktovat reviewera
 • Temporarily Disable Listing - upozornění, že cache je disablovaná, tj.dočasně mimo provoz; po provedení obnovy/opravy se užije log Enable listing, nebo se cache později archivuje
 • Enable Listing - znovuzprovoznění cache, nacházející se ve stavu Temporarily Disabled
 • Archive - archivace, tzn. zrušení cache; používat s rozmyslem, zpět může vrátit jen reviewer (více v článku Archivace cache)

Nahrání fotografií k logu

Po poslání se log zobrazí na samostatné stránce. Lze jej editovat  - tlačítko Edit Log, smazat  - tlačítko Delete Log, nebo k němu nahrát obrázek  - Upload Image vpravo nahoře. Doporučené rozměry obrázku jsou max. šířka 600 pixelů a max. velikost 125 kB. V praxi projde i upload o něco většího obrázku. Nahraný obrázek lze editovat - link Edit Image nad obrázkem. Obrázky lze nahrávat i ke starým logům.