N 50° 34.900 E 014° 18.560

Uloženo: 14/04/2011. Velikost: regular. Obtížnost: 2/5. Terén: 3/5


Pozvánka na malý výlet na méně známá, ale krásná místa Kokořínska …

Přírodní památka Martinské stěny byla vyhlášena Správou CHKO Kokořínsko dne 19.11.2002. Leží v katastrálním území Dřevčice a její rozloha činí 3,2 ha. Přírodní památka je tvořena pískovcovou plošinou a příkrou hranou skal v nadmořské výšce 309 – 420 m. Plošina je pokryta slabou vrstvou písčité půdy a porostlá rozvolněným borem, zatímco hrana skal pouze slabou vrstvou zvětralého písku a rozloženého jehličí, výrazně zastoupené jsou i holé pískovcové skály a tato část je porostlá spíše solitérními borovicemi a rozsáhlejšími porosty vřesu a lišejníků. Hlavním důvodem vyhlášení chráněného území jsou specifická společenstva bezobratlých živočichů obývajících především pískovcové skály, vřesoviště a porosty lišejníků. Příkladem může být velmi vzácný pavouk slíďák Alopecosa fabrilis, který je v České republice znám pouze z několika míst na severu CHKO Kokořínsko. Vzácným pavoukem je i sklípkánek hnědý, příbuzný severoamerických sklípkanů. Významným motivem ochrany je také specifická geomorfologie zdejších pískovcových stěn.

Zásahy, které by mohly ovlivnit území přírodní památky podléhají souhlasu Správy CHKO Kokořínsko. Jedná se především hospodaření v lesních porostech odlišně od schváleného plánu péče, sběr či odchyt živočichů a rostlin (neplatí pro výkon práva myslivosti a sběr lesních plodů), provozování horolezectví, poškozování půdního povrchu či umisťování mysliveckých zařízení. Plocha přírodní pamítky by měla být ponechána přirozenému vývoji bez výraznějších lidských zásahů. Po hraně chráněného území prochází značená turistická stezka umožňující výhled na pískovcové stěny a působivé soliterní borovice na hranách skal.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena roku 1976 a zaujímá rozlohu 271,57 km². Patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka i celých Čech. Hlavními vstupními branami CHKO Kokořínsko jsou města Dubá, Mšeno a Liběchov. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu, jsou pro ni typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. V pískovcích o nestejné odolnosti se objevují známé pokličky. Údolí jsou většinou bezvodá, jedinými většími stálými toky jsou potoky Pšovka, Liběchovka a Dolský potok. Botanicky je CHKO zajímavá především díky inverzním polohám, kdy v údolích rostou vlhkomilné a podhorské rostliny a na výše položených polohách potkáme spíše druhy teplomilné a suchomilné. Z ptáků v údolích hnízdí některé druhy sov a v poslední době se rozšířil krkavec velký. Z hlediska lidové architektury je zde zachována řada malebných obcí s roubenými a hrázděnými domy. Mnohé výklenky v poměrně měkkém pískovci byly v minulých dobách upraveny ve skalní byty, které však již byly opuštěny a chátrají. Oblast je především využívána k chalupářské rekreaci. Dominantou Kokořínska je hrad Kokořín.

Cache: vlastní cache je lock&lock krabička velikosti regular a je ukryta na okraji chráněného území jen pár kroků od turistické stezky. Při hledání není nutné nic obracet, přehrabovat ani lámat. Stačí se dobře podívat a dojít na to správné místo. Raději použijte nápovědu. Jsme v krásné přírodě, tak ať zůstane stejná i po vašem odchodu. Po odlovu prosím zase vraťte krabičku pečlivě a nenápadně do jejího úkrytu.