N 50° 27.314 E 014° 35.403

Uloženo: 24/03/2005. Velikost: regular. Obtížnost: 2/5. Terén: 2/5


Náš travelbug Old Days Navigation vyrazil na cesty … pod pokličkou


Pokličky, nebo přesnějí Mšenské Pokličky jsou určitě nejznámějším a turisticky nejnavštěvovanějším místem celého Kokořínska. Asi to platí i pro nás, protože to nebyla naše první návštěva a určitě ani poslední. Velice se nám tady líbí a Cikánský plácek pod Pokličkami je ideální výchozí místo pro spoustu pěkných procházek do okolních skal a po Kokořínském dole. Tentokrát jsme pod Pokličkami naší už skoro tradiční povánoční procházku s Charlíkem zakončili. Hledání krabičky nám sice dělalo chvilku problémy, protože mezi skalami občas GPS ukazuje podle nálady a posílala nás od jedné skály ke druhé … a že jich tam je, ale nakonec si to správné místo vybrala a my jsme si mohli dnešní poslední krabičku zapsat mezi úspěšné objevy. A protože se nám právě tohle místo líbí, vybrali jsme ho jako začátek cesty pro náš nový osobní travelbug – Old Days Navigation – neboli Staré dobré časy navigace. A tak jsme poslali do světa mojí starou a už dlouhé roky zahálející busolu. Třeba se někomu bude její nález pro objevení té správné cesty hodit …

Pokličky jsou jednoznačně nejznámější skálou Kokořínska jsou Mšenské Pokličky. Skalní pokličky můžeme na Kokořínsku nalézt i jinde, ale ty místní mají jasné privilegium – staly se znakem celé chráněné krajinné oblasti. K jejich shlédnutí ale musíme vystoupat po mnoha schodech až na hranu Kokořínského dolu, protože vzrůstající les jejich panorama při pohledu z údolí zakrývá.Pokličky jsou dokladem různorodosti kokořínských pískovců. Usazené vrstvy písku byly ve vodorovných vrstvách zpevněny různým druhem tmelu a tak jednotlivé vrstvy pískovce mají různou odolnost vůči hlavním erozivním vlivům – střídání teplot a vodě. Skalní blok má pak různou rychlost zvětrávání – dolní část je tvořena relativně odolným křemenným pískovcem a vytváří základ pokličky, méně odolná vyšší vrstva s hlinitým tmelem naopak zvětrává rychleji a tvoří užší sloup nesoucí poklici – vrstvu pískovce s odolným železitým tmelem
Pokličky se nacházejí v přírodní rezervaci Kokořínský důl. Ta byla zřízena již v roce 1953 na ploše více jak 20 km2 k ochraně nejvýznamnějšího kokořínského údolí. V rezervaci nalezneme řadu přírodovědně cenných stanovišť – skály a skalní města, lesy různého typu, zbytky skalních stepí s teplomilnou vegetací, mokřady a mokřadní louky, rybníky a tůně či samotný potok Pšovka.