N 50° 26.861 E 014° 36.043

Uloženo: 26/03/2005. Velikost: regular. Obtížnost: 1,5/5. Terén: 1,5/5


Kouzelná zahrádka a poslední zbytky sněhu na Kokořínsku ...


Apatyka byla prvním cílem naší povánoční procházky se psy a za kokořínskými keškami. Společně s Ullinčiným kamarádem Charliem a Hankou jsme se pokusili spálit pár vánočních kalorií a odpočinout si po vánočním shonu. Rokle Apatyka je krásné a zajímavé místo v kokořínských skalách. Údolím jsme procházeli již několikrát, ale tentokrát jsme si díky ukryté krabičce konečně tu hlubokou roklinu prošli celou. Aby to nebylo tak jednoduché, odbočili jsme do svahů nad údolím dříve a teprve po objevení cache jsme sestupovali celou roklinou mezi skalami dolů. Tentokrát jsme si žádné místní teplotní inverze moc neužili. Zima byla určitě nahoře i dole, ale díky této kouzelné rokli jsme viděli o letošních vánocích alespoň malé zbytky sněhu…

Apatyka byla pojmenovaná podle léčivých bylin, které se tu hojně sbíraly. Výskyt druhů rostlin, typických spíše pro horské či podhorské oblasti je zapříčiněn velkou teplotní inverzí v rokli. Na jaře se prohřívá jen horní vrstva vzduchu, proto tu zůstává ležet dlouho sníh, a v létě do ní stéká studený vzduch a teplý stoupá vzhůru. Tím je způsobena vegetační inverze - zvrat vegetačních pásem - chladnomilné druhy, typické pro vyšší nadmořské výšky, rostou hluboko v rokli v nízké nadmořské výšce a naopak teplomilné druhy z nízkých nadmořských výšek rostou vysoko nad roklí.   
Díky tomuto chladnějšímu a vlhčímu klimatu se zde vyskytuje velké množství mechorostů a kapradin. Zajímavý je výskyt plavuně vrance jedlového, který je znám hlavně z vlhkých horských lesů subalpinského stupně. Z horských a podhorských druhů mechorostů je zde zastoupen rohozec trojlaločný, který tvoří rozsáhlé nahloučené polštáře složené z tuhých lodyžek, dále pak pérovec hřebenitý, jehož lodyhy připomínají pštrosí péra, lesklec čeřitý, měřík trnitý nebo trněnka prodloužená. Z běžnějších druhů můžeme nalézt trávník Schreberův, baňatku obecnou, bělomech sivý nebo zpeřenku tamaryškovou či dvouhroteček různotvarý.