N 50° 04.310 E 014° 21.974

Uloženo: 01/04/2006. Velikost: regular. Obtížnost: 1/5. Terén: 2,5/5


Nádherná výhlídka nad Prahou – a další zapomenutá usedlost ...


Smíchovská procházka začíná pěkně do kopce. Tahle krabička uložená na překrásné vyhlídce nad údolím Košíř pro mě byla opravdu příjemným překvapením, protože jsem tohle příjemné procházkové místo kousek od domova dosud neznal. Nedaleká louka je přímo ideálním místo pro procházku se psem a tak je jasné, že jsme tady nebyli naposledy. Nalezení krásně uložené a udržované krabičky nebyl problém a tak jsme si v klidu mohli užívat sluníčka a krásných výhledů na Prahu pod námi. Bohužel na rozdíl od úžasné vyhlídky jsou zbytky usedlosti Skalka smutnou ukázkou novodobé péče o památkově chráněné objekty … asi i tady se čeká, až nebude co chránit …

Přírodní památka Skalka se nachází v nadmořské výšce 260-305 m n. m a jedná se dvojitý skalní hřeben - tzv. kozí hřbet na svahu údolí Motolského potoka. Území je z velké části zalesněné, ale v některých místech vybíhají z přirozeného porostu skalní výchozy ordovických hornin – křemencové hřbety oddělené měkkými břidlicemi. Připomínají nám tak pradávnou minulost, období starších prvohor, kdy se na území Prahy a přilehlého okolí rozkládala mořská pánev, v níž se ukládaly sedimenty. Výchozy křemene byly v lomu na Ladronce narušeny těžbou tzv. řevnických křemenců, které se používaly jako stavební kámen nebo na výrobu dlažebních kostek. V jeho lomových stěnách jsou na vrstevných plochách lavic patrny nerovnosti mořského dna a stopy po lezení a vrtání mořských bezobratlých organismu. Vzhledem k tomu, že v tvrdých křemencích jen obtížně zakořeňují stromy, naskytne se nám odtud nečekaný výhled na území Košíř a Motola. Na jižních a východních svazích jsou patrny terasy bývalých vinic. Vinice zde existovaly pravděpodobně již od 14. století. Z té doby pochází také první zmínka o tomto míste v knihách viničního úřadu: Roku 1599 koupila Dorota Skálová na místě zvaném Na Vejhřevkách vinice Klempernu, Kovarskou a Starou. Zmíněné vinice se pak nazývaly Skálovské. Jestli se tedy Skalka nazývala podle vinic nebo podle majitelky, není jasné…

Koncem 18. století zde vznikla usedlost Skalka. Tvořil ji na vysokém návrší samostatně stojící patrový obytný dům ve tvaru obdélníku, který se zachoval dodnes, a tři hospodářské budovy s dvorem. K usedlosti patřila i ohradní zdí a bránou vymezená barokní zahrada ve stylu anglického parku. Na konci 19. století patřila Skalka stejně jako sousední usedlosti lékařské rodině Renneru. Obytná budova Skalky nesla znaky svého barokního původu. Fasáda byla členěna červenými lisény (svislé ploché výstupky), ale po nevhodných úpravách v r. 1963 byly zcela zastřeny a vznikla jednopatrová budova s vysokou valbovou střechou s malými vikýři, zcela bez ozdob. Budova stojí dodnes a ještě v nedávných dobách sloužila k bydlení. Přestože je od roku 1964 památkově chráněna, dnes žalostně pustne a zahrada je téměř neprostupně zarostlá. Z ohradní zdi a brány zbyla jen  torza. Na západních svazích, kde původně nebýval les, ale pastvina, se pásávaly krávy z nedalekého statku Kotlářka. Dnes zde nalezneme ukrytou krásnou širokou louku …

Vystoupáte-li až na samý vrchol skalnatého ostrohu, spatříte velkou část Košíř, jejichž centrem bývala usedlost na Zámečnici. V 19. století se původní vesnice Košíře velmi rychle rozvíjela, neboť na Smíchově vznikaly nové továrny a dělníci potřebovali obytné domy. Již roku 1896 zprovoznil Matěj Hlaváček soukromou tramvajovou trať Anděl – Košíře. Ta končila právě až někde u Kavalírky. A téhož roku byly Košíře povýšeny na město. V roce 1922 se pak staly součástí Velké Prahy. "Vykřičená" čtvrt chudých dělníků, hrubých rváčů a lehkých dívek se velmi rychle rozrůstala a měnila. A to zejména v prostoru usedlostí Skalka, Václavka, Cibulka a Kavalírka. Polnosti na jižních i severních svazích údolí se začaly parcelovat. Vznikala stavební družstva, která vytvářela jednotný charakter zástavby. V letech 1925-26 byla vybudována vilová kolonie Cibulka. V r. 1927 už bylo v Košířích přes 500 domu, v nichž žilo přes 20 000 obyvatel. Ve 30. letech byly zastaveny svahy podél Plzeňské činžovními domy... jo a tady bydlíme my