N 50° 17.440 E 014° 20.082

Uloženo: 23/03/2008. Velikost: small. Obtížnost: 4/5. Terén: 4/5


Poklad v tajemném sklepení aneb konečně byl ten mráz na něco dobrý ...


Zima začíná být nesnesitelná a na otevřené pláni ve větru už začíná být opravdu o zdraví. Zbytek výpravy jsem již raději poslal do tepla veltruské hospody, ale tu poslední dnešní krabičku jsem si nemohl nechat ujít. Konečně jsem mohl využít toho dnešního mrazu ve svůj prospěch. Brodění potokem mě v zimním počasí nepřipadalo nijak lákavé, ale tyhle mrazy vytvořili z vodní překážky pohodovou sice trochu klouzavou, ale zcela suchou cestu. Ale i tak je tahle cache opravdový lov za pokladem se vším, co k tomu patří – sfinga jako strážce pokladu, romantické zříceniny, tajemná chodby, temné sklepení, vodní překážka a kamenný stolec v pohřební komnatě … skoro jsem se tam bál. Byli jsme u Sfingy již několikrát, ale o tom sklepení jsem neměl ani tušení a tak mohu zase děkovat geocachingu za poznání dalšího krásného místa a skvělý zážitek …

Po roce 1812 dostal Jan Rudolf Chotek od rakouského císaře Františka II. darem jeden z dvanácti přednostních výtisků kolorovaného vydání osmnáctisvazkového knižního souboru "Description de l´Egypte - Popis Egypta, vydáno v Paříži v letech 1809-1813, jež Napoleon věnoval evropským panovníkům. Toto dílo francouzských badatelů, účastníků Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1796-1797, chované dnes jako jediný středoevropský exemplář na zámku Kačině, se zřejmě stalo podnětem k vybudování Egyptského kabinetu u okružní aleje v severní části parku. Dvoupodlažní kabinet, řešený jako prostor vytesaný ve skále, byl přístupný jednak horním patrem po schodišti vedoucím dolů z úrovně okolního terénu, jednak vchodem do nižšího podlaží rovnou z tunelu, který se u kabinetu klenul nad kanálem. Ke kabinetu se totiž dalo přijet na loďce. Aby byl dojem dokonalý, byla východní strana mostu, pod nímž se ke kabinetu po průplavu přijíždělo, architektonicky vyřešena jako vstup do egyptského chrámu. Dva mohutné postranní sloupy vchodu s hlavicemi zdobenými papyrusovými listy podpírají neméně mohutné kladí, jehož střední část zdobí rovněž řada papyrusových listů. Na vrcholu střeží vchod sfinga, hledící k severu ve směru cesty. U východu byla nahoře umístěna malá socha starověkého boha. Po podplutí tohoto mostu se hosté na loďkách po krátkém nekrytém úseku průplavu octli v tunelu, z něhož bylo možno vystoupit do egyptského kabinetu. Vnitřek kabinetu byl upraven v egyptském slohu. Iluzi egyptského prostředí měly vytvořit nástěnné malby i ostatní zařízení, jako kamenný stůl apod.