N 50° 16.695 E 014° 19.947

Uloženo: 20/03/2008. Velikost: small. Obtížnost: 1,5/5. Terén: 1,5/5


Krásný zámek, krásný park … jen ta zima mohla být o trošku menší ...


Veltruský zámek a park je naše oblíbené výletní místo. Park jsme již navštívili několikrát, ale tentokrát to bylo poprvé s úmyslem odlovení místních krabiček a také poprvé v takové kruté zimě. Ale blížící se Vánoce a s tím spojený předvánoční zmatek a chaos, to byl dobrý důvod opustit město i v tomhle tak trochu arktickém počasí. Zámek byl v tuhle roční dobu samozřejmě zcela nedobytný, bohužel stejně jako místní zámecká restaurace, ale ukryté krabičky je možné hledat skoro v každém počasí. Cache ukrytá kousek od zámku u krásných mohutných dubů byla první objev naší zimní procházky. Nalezení krabičky bylo bez problémů, ale otevření té zamrzlé plechovky, to už tak jednoduché nebylo. No, nakonec se povedlo a po zalogování mohla keška zase zmizet v dutině mohutného dubu. Mimochodem, ty krásné duby už týden patří mezi stromy památné, kam byly i s několika dalšími veterány z parku nyní zařazeny...

Zámek Veltrusy je významné dílo vrcholného barokního umění z počátku 18. století  v půdorysu písmene "x" s čestným dvorem, který uzavírají alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř ročních období.  Stavitelem byl Václav Antonín Chotek (1674-1754), místodržící v Čechách, ve své době jediný žijící příslušník tohoto starého českého rytířského rodu, od roku 1702 svobodný pán, 1723 hrabě Českého království a od roku 1745 říšský hrabě. Zámek byl postaven na panství Veltrusy - Jeviněves, které přinesla V. A. Chotkovi do manželství jeho žena Terezie Marie ze Scheidlerů. Projektantem byl teprve nedávno zjištěn G. B. Alliprandi.  Předlohou veltruskému zámku byl zahradní palác hraběte Althana v Rossenau u Vídně. Po roce 1750 došlo k rozšíření bočních křídel o dvojnásobek jejich délky. Klasicistními úpravami prošel zámek po roce 1804. Kuželová střecha byla nahrazena kopulí a zanikly barokní fasády, které byly rehabilitovány až koncem 20. století.

Zámek byl do roku 1945 v majetku jediného rodu, hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína. Zásluha tato jest připsána hraběti Rudolfu Chotkovi (1706-1771), kterýžto syn V. A. Chotka, ministr financí a nejvyšší kancléř, vyhlásil na panství tzv. Fideikomis - nedělitelnost majetku. Sám byl velkým zvelebitelem veltruského panství, stejně jako Jan Rudolf Chotek (1749-1824), syn jeho bratra Jana Karla, ministr financí, činný i v dalších úřadech. Za jeho života se stalo zámecké panství nejkrásnějším areálem svého druhu v českých zemích. Zároveň vybudoval, na dalším chotkovském panství Nové Dvory, jedinečný empirový zámek Kačina. Významný rod barokního období a poloviny 19. století potkal během průmyslové revoluce a na přelomu 20. století úpadek a vyvrcholil za německé okupace, kdy na zámku sídlilo středisko tzv. Lebensbornu. Po válce odešli Chotkové do Německa, kde v 70-tých letech vymřeli po meči. Velkými povodněmi v roce 2002 však areál značně poškozen a rekonstrukci zůstává do dnešních dnů…