N 49° 43.444 E 015° 33.895

Uloženo: 15/08/2007. Velikost: regular. Obtížnost: 1,5/5. Terén: 1,5/5


Keltové se vrátili … menhiry už zase rostou k nebi …


Z původně zataženého rána se vyklubal krásný slunečný den a tak jsem při návratu z Vysočiny do Prahy hledal další hezké místo, kde bychom se mohli zastavit na další malou geocacherskou zastávku. A když jsem objevil, že máme „skoro na trase“ dokonce i menhir, byla volby jasná. Vozidlo jsme odstavili v dostatečné vzdálenosti, abychom při procházce dokázali i našeho neúnavného čtyřnohého geospolečníka trochu vyběhat a vyrazili směrem ke kamenu. Cesta je jednoduchá, protože vztyčený kámen je vidět opravdu z velké dálky a používání navigačních přístrojů trochu ztrácí smysl. Ale možná právě to je ten pravý smysl těchto kamenů v přírodě. Samozřejmě jsme brzy zjistili, že tento kámen je vlastně pouhá napodobenina, ale to mu nic neubírá z jeho monumentálnosti a krásy. Je dobře, že ho tady někdo postavil a protože v nás určitě koluje spousta té původní keltské krve, tak to nakonec mohl skutečný být nějaký ten potomek keltského druida …

Sedletický menhir, skoro 4 metry vysoký do země zapuštěný kámen je vstupní branou do přírodní rezervace „ Havranka“, která  se nachází v severozápadní části katastru obce. Jedná se o komplex vlhkých luk a rákosin v údolí Jiříkovského potoka s výskytem některých vzácných druhů rostlin. O jejich vybudování se zasloužil pozemkový spolek ochránců přírody a ornitologů „Vysočina“. Tento spolek si v roce 2001 pronajal 9 ha obecních pozemků, na kterých vytvořil model hospodářsky využitelného lesa. Byly zde umístěny umělé dutiny ke zvýšení hnízdních možností doupního ptactva. Dále zde bylo vytvořeno několik jezírek, čímž by se měli zlepšit podmínky pro výskyt a rozmnožování živočichů vázaných na vodní a mokřadní stanoviště. Napodobenina keltského „Menhiru“ sem byla umístěna v roce 2002 a časem na ni snad bude umístěna tabulka o vzniku a účelu této lokality.

Menhiry -  keltsky : men - kámen, hir - dlouhý. V Indii "lingam" - znamení, mužský pohlavní úd, nebo "ohnivý sloup". V křesťanské době spojovaný s čertem nebo obrem. Podle lidových pověr léčí neplodnost. Jejich existence se spojuje jednak se smutečními pomníky na způsob votivních obelisků - některá náboženství připouštěla možnost přenosu vlastností mrtvého do kamene nad jeho hrobem, nebo mohlo jít o hraniční milníky mezi územími kmenů, památníky určité události, smlouvy nebo přísahy. Mohlo jít také o postavení za účelem zaměření nebo vyvolání určitého vlivu např. na vegetaci - pole, na kterých m. stojí, jsou prý úrodnější, nebo využití tellurického proudu k ovlivnění vegetace. Menhiry údajně usměrňují, neutralizují proudy, které by způsobily fyzikální poruchy ve struktuře půdy. Tellurické proudy jsou ve vztahu ke geoanomálním a geopatogenním zónám (podzemní proudy vod - studánky, geologické zlomy a poruchy.  Účelem menhiru má být i možný magický účinek na zemi. Proutkaři, pracující s virgulí i jiní senzibilové u menhirů zachycují jinak nevnímatelnou energii, probíhající ve šroubovici kolem některých kamenů. Bylo zachyceno mezi 8 - 12 minutou před východem Slunce o letním slunovratu vyšší ultrazvukové vlny a skončily 1 - 2 hodiny po východu Slunce. U některých menhirů byla naměřena také vyšší radiace než průměr i magnetické anomálie. Na posvátných místech byly nalézány ložiska uranu. U menhirů je vyšší elmg. pole, rychlé kolísání intenzity mg. pole. Výskyt menhirů souvisí s geomagnetickými zvláštnostmi. Dávné pověry spojovaly megality s jejich léčivými účinky, což zřejmě souvisí s vyžitím magnetického pole v léčitelství.