N 50° 12.891 E 015° 31.670

Uloženo: 24/03/2008. Velikost: mikro. Obtížnost: 2/5. Terén: 1,5/5


Další krásná vesnička, další krásný kostelík, další dřevěná zvonice …

Pokračování malého odpoledního geúniku z pracovní cesty mě zavedlo do další hezké a klidné vesničky na Novobydžovsku. Po vysočanském kostele Svaté Markéty byl cílem návštěvy kostelík Svatého Václava a přilehlé dřevěné zvoničky. Obě stavby jako by si z oka vypadly, jako by už v15. století někdo vytvořil základy první typové výstavby. Ale i tak jsou obě stavby krásné a dodávají vesnici krásnou atmosféru. Většinou mám z hledání v obcích a městech trochu obavy z všudypřítomných mudlů, ale tady byl takový klid, jako bych hledal někde uprostřed přírody. A těch pár lidí, kteří kolem prošli, když jsem si zvoničku fotografoval se tvářilo spíše přátelsky než podezřívavě. Nevím proč mě to překvapuje … prostě je tu asi hodně kačerů …

Dějiny Měníka, původně Měnína, sahají do první poloviny 14. století,ale v roce 1888 bylo v Měníku odkryto rozsáhlé pohřebiště popelnicových polích slezského typu. Z 30 prozkoumaných hrobů je patrno, že výhodně položená krajina byla osídlena dávno před naším letopočtem. První zmínka o obci je z roku 1323, kdy na měnickém statku hospodařil zeman Martin z Měnína. V roce 1599 koupilo  dvůr se všemi polnostmi, vesnicí a poddaným lidem město Nový Bydžov a spravovalo vesnici až do oku 1848. Po třicetileté válce zůstalo ve vesnici jen 5 sedláků, 3 chalupníci a kovář. Měničtí nevolníci se zúčastnili velkého povstání v roce 1775 a přiměli novobydžovské radniční pány k rozparcelování místního dvora. Stali se tak už v osmdesátých letech 18. století vlastníky půdy a přestali robotovat.
Najdeme zde významné architektonické památky. Jednou z nich je dřevěný kostelík sv. Václava z 15.stoleti. Původně byl postaven v gotickém stylu, poté převeden do baroka. Opodál stojí dřevěná zvonice se dvěma zvony. Třetí a největší byl zapůjčen chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově. V bydžovském muzeu naleznete také oltář z kostela sv. Václava z let 1531 - 1541.