N 49° 49.561 E 014° 28.518

Uloženo: 24/10/2007. Velikost: regular. Obtížnost: 2/5. Terén: 2,5/5


Přírodní památka a příjemné bloudění podzimním lesem …


Návštěvu Teletínského lomu jsme zvládli trochu nečekaně při cestě po stopách Vltavských vyhlídek. Nemohl jsem se smířit s tím, že jsme si kvůli špatnému počasí na minulém výletě vyhlídek ze skal příliš neužili, a když na nás nečekaně vykouklo slunce a modrá obloha, vypravili jsme se na fotografický reparát Smetanovi vyhlídky.  Návštěva několika okolních krabiček to už byla skoro povinnost. Starý lom nedaleko Teletína byl první na řadě a procházka podzimním lesem byla za dnešního krásného počasí velice příjemná. Možná i proto jsme si ji neplánovaně prodlužovali krátkým blouděním mezi kameny, než jsme našli ten správný, pod kterým byla cache ukrytá. Ve skutečnosti jsou v okolí lomy hned dva. Jeden, menší, jehož kamen byl v roce 1941 použit na stavbu Štěchovické přehrady byl v roce 1977 vyhlášen přírodní památkou. A asi o sto metru dál se rozkládá druhý, takzvaný Velký lom, ten poskytl materiál na stavbu Slapské přehrady budované v letech 1951 až 1954. Momentálně probíhají pokusy o obnovení těžby ve Velkém lomu a i když se Sdružení přátel Teletina zatím daří těmto snahám bránit, vždy existuje možnost, že peníze investora přebijí zdravý rozum. Snad to tak nebude …

Přírodní památka Teletínský lom slouží jako ukázka magmatických brekcií. Lokalita je tvořena stěnami bývalého lomu, kde se těžilo kamenivo. Hlavními horninovými typy jsou biotitická žula, amfibolicko-biotitický granodiorit a biotiticko-amfibolický křemenný diorit. Křemenný diorit je nejstarší a nejtmavší horninou. Po jeho utuhnutí sem vnikala pod tlakem hornina mladší a světlejší. Tím došlo k rozlámání křemenného dioritu a vzniku nejrůznějších barevných obrazců na odkrytých plochách. Všechny horniny byly později proniknuty až 20 cm mocnými žilami aplitů a pegmatitů. V jejich těsném okolí se vytvořily kontaktní zóny s některými zajímavými nerosty - pyritem, pyrohotinem, epidotem. Památka se rozkládá na území 0,09 ha.