N 50° 32.988 E 015° 11.061

Uloženo: 20/8/2006. Velikost: large. Obtížnost: 1/5. Terén: 1,5/5


Arboretum Bukovina, Liliovník tulipánokvětý a keška plná hraček ...

Pokračování našeho výletu na Hruboskalsku nás zavedlo ke krásnému arboretu Bukovina. Protože jsme přišli k arboretu tak trochu zezadu, museli jsme nejprve s našími labradory překonat malou cvičnou přakážkovou dráhu, ale potom už nám nic nebránilo v pohodovém nálezu opravdu obrovské kešky plné krásných plyšových hraček. Opravdu jsme litovali, že už nejsme v dětském věku, abychom si mohli nějaký poklad i odnést. Alespoň jsme si trošku pohráli... Nakonec jsme ještě prozkoumali park a po chvilce hledání objevili i ten "titulní" liliovník tulipánokvětý a s ním i spoustu dalších krásných stromů. Návštěva tohoto místa opravdu stála za trochu té námahy ...

Arboretum Bukovina založené kolem r. 1860 tehdejším majitelem hruboskalského panství hrabětem Lexou Aehrenthalem s odbornou pomocí lesníka Leopolda Angra představuje jednu z nejstarších pokusných ploch se zaváděním cizích dřevin na naše území. Leží při lesní cestě mezi zámkem Hrubá Skála a hradem Valdštejn v nadmořské výšce 360 m a jeho rozloha je 2,73 ha. K prvním cizokrajným dřevinám zde vysazeným patří douglaska tisolistá, jejíž sazenice byly získány z flottbeckých školek u Hamburku. Postupně pak byly vysazovány další druhy dřevin: jedle obrovská, jedle kavkazská, jedle ojíněná, zejména pak její varieta Lowiana, a jedlovec kanadský. Mezi dalšími vzrostlými exempláři jehličnanů najdeme dnes v arboretu smrk obecný, jedli řeckou, borovici těžkou, borovici rumelskou, modřín japonský, z listnáčů pak domácí buk lesní, dub letní a zimní, včetně některých vzácných forem, z cizích pak dub červený či liliovník tulipánokvětý, který patří k nejatraktivnějším dřevinám. V r. 1909 zaznamenal krátkou zprávu o arboretu známý německý dendrolog L. Beissner, který zmiňuje již vzrostlé jedince cizokrajných, převážně jehličnatých dřevin. V r. 1921 zavítala do arboreta exkurze odborníků u příležitosti X. valného sjezdu Ústřední jednoty československého lesnictva v Turnově. Arboretum je v té době popisováno jako „nádherný park … honosící se koniferami i listnáči, jež, co se týče vzrůstu a vzácnosti, jsou dnes zřídka ke spatření“. Za druhé světové války arboretum zpustlo. Po r. 1945 jej získal stát a péči převzaly státní lesy. Koncem padesátých let byla provedena revize dřevin. Plocha arboreta byla vyčištěna, nově oplocena a stromy byly označeny jmenovkami. Od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj v r. 1955 se na správě a péči podílejí obě uvedené organizace.
Liliovník tulipánokvětý (latinsky: Liriodendron tulipifera) je listnatý strom z čeledi šácholanovitých pocházející ze Severní Ameriky. U nás se vyskytuje zejména v parcích a okrasných zahradách. Najdete ho např. v zahradách na Pražském hradě, v parku na Sychrově, v zámeckém parku ve Veselíčku u Přerova nebo v parku v Chocni. Je to listnatý opadavý strom dorůstající výšky až čtyřicti metrů s listy zvláštního tvaru. Ty jsou řapíkaté i střídavé se čtyřmi laloky. Velké květy vypadají jako tulipány a barevně nevynikají, jsou zelenožluté, někdy s oranžovým nádechem. Plodem jsou křídlaté nažky tvořící šištici. Kůra stromu má tmavě šedou barvu. Kvete v květnu až červenci. Liliovníky kvetou poprvé po 10 letech a poté každý rok, obsahují jedovatý alkaloid tulipiferin.