N 50° 27.596 E 015° 46.039

Uloženo: 27/05/2006. Velikost: small. Obtížnost: 2/5. Terén: 1,5/5


Věže jako z pohádky a nejkrásnější přehrada České republiky …

Přehrada Les Království u Dvora Králové byla první zastávkou a výchozím místem naší další návštěvy východních Čech. Jedná se o krásné i když méně známé místo, které určitě stojí za objevení. Pro mne, skoro „místního rodáka“ je to místo častých rodinných a školních výletů, ale velice rád jsem ho ukázal trochu nostalgicky i naším kamarádům. Prohlídku s průvodcem jsme sice nezvládli, ale přehradu i její okolí, včetně objevení té schované krabičky, jsme si prostudovali důkladně. A můžeme jenom potvrdit, že tato stavba skutečně odporuje té zažité představě přehrady jako mohutného ošklivě šedě betonového monstra, jehož jedinou funkcí je zadržovat vodu. Tady tomu tak není a tohle vodní dílo dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby.  Prostě je krásná …

Přehrada Les Království se nachází v rozsáhlé lesní oblasti na Kocléřovském hřbetu u Dvora Králové nad Labem. V letech 1910 - 1919 tu byla postavena údolní nádrž Bílá Třemešná, dříve Těšnovská přehrada, nebo též údolní nádrž Les Království, aby zadržovala vodní přívaly z Krkonoš. Má také zajišťovat plynulý průtok v období, kdy je nedostatek vláhy. Patří k nejstarším přehradám v Čechách. Prvotní myšlenka přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni doslova v měsíční krajinu. První přípravné práce na přehradě započaly roku 1903, kdy se začaly připravovat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedla firma Ing. J. V. Velflík - a firma Fanta & Jireš. Stavební práce započaly v roce 1910 a trvaly po protažení stavby kvůli první světové válce až do roku 1920. Hráz přehrady je gravitační oblouková a jako materiálu bylo použito místního královédvorského pískovce. Hráz byla vybudována z kvádrů, v základech je 37 m, v koruně 7,2 m široká. Nádrž - plocha 58,6 ha začíná pod Horním Debrným a je asi 7,7 km dlouhá, hloubka u hráze je asi 28 m, obsah 9,17 mil. metrů krychlových. Kromě hráze patří ještě k vodnímu dílu obtokové tunely, přelivy, výpusti, domek hrázného a pod hrází je hydroelektrárna. Pásma při obou březích jsou zalesněna. Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.