N 50° 04.509 E 014° 23.810

Uloženo: 28/04/2007. Velikost: micro. Obtížnost: 1,5/5. Terén: 1,5/5


Marné hledání aneb každý začátek je těžký ... i ten geokačerský …

Tahle keška je jedna z těch nejbližších od našeho domova a také jedna z těch, které naším pátracím akcím hodně dlouho odolávala. Jo, geocachingové začátky jsou těžké … Zkušený cacher příjde, rozhlédne se a vidí hned možný úkryt. Nám začátečníkům nezbývá než prohledat všechny možné hnusné díry a zatuchlé štěrbiny, zobracet nejrůznější kameny a prkna a to okolí této kešky není zrovna nejkrásnější. A protože je většinou u hledání i náš pes, to vše se odehrává za neustálého napomínání – fuj, nežer ten hnus, nehrabej, nelez do té díry … Na třetí pokus se to podařilo a ta malá potvora byla objevena a my jsem si mohli zapsat tuto kešku mezi naše první objevy. A vlastní kostel … to je moje oblíbená stavba, nepatří určitě k těm známých pražským kostelům, ale to mu určitě neubírá na kráse a zajímavosti a protože je tak blízko našeho domova, můžeme mu říkat,“ten náš kostel“

Tento kostel, známý pod jménem sv. Gabriel, je zasvěcen Zvěstování Panně Marii. Stavba se nachází v komplexu budov, které dříve byly opatstvím sv. Gabriela, které bylo založeno bylo roku 1888. Chrám je postaven v novorománském slohu, je dvoulodní a mezi apsidou a vedlejší lodí stojí 43 metrů vysoká věž. Uvnitř je vyzdoben malbami tzv. Beuronské školy. Na rozměrných freskách jsou vymalováni sv. apoštolové Petr a Pavel, Jan Křtitel, čeští patronové sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Ludmila, dále sv. Josef a další. V apsidě je obraz Matky Boží - Mater Dei a nad ní nástěnná malba trůnícího Spasitele. Nad vchodem do sakristie je obraz sv. Benedikta a sv. Scholastiky. Hlavní oltář je z mramoru a stojí pod baldachýnem neseným čtyřmi sloupy. Po obou stranách oltáře jsou sochy Panny Marie a archaděla Gabriela. Na levé stěně presbytáře byla původně umístěna hudební kruchta s varhanami, ta však po odkoupení kláštera poštou byla zazděna a varhany byly přemístěny na zasklenou emporu v západní části kostela. Presbytář od lodi udděluje bohatě zdobená mřížka. Za oltářem stojí v půlkruhu chórová lavice. Za zmínku stojí i nově pořízený lustr, který je zčásti přesnou kopií původního, zčásti byly použity původní díly. Nejen architektonické pojetí, ale zejména umělecká výzdoba je unikátní památkou beuronského slohu benediktinských mnichů. Např. Panna Marie vypadající jako egyptská bohyně Isis, na těle jejího syna leží obětina. Pozornost je zaměřena na tvář a ruce. Bohyně plodnosti, její manžel Osiris (vládce podsvětí) a jejich syn Hor byli jakýmsi předobrazem Boží rodiny.
Beuronská škola pochází z benediktinského kláštera Beuronu v Bádensku-Württembersku (SRN). Mniši se tehdy (sedmdesátá léta 19. století) zabývali myšlenkou, jak očistit a pozvednout církevní umění té doby. Inspiraci nalezli v umění starého Egypta, Řecka a Asýrie. Malby mají přísné uspořádání - ve středu všeho je Ježíš Kristus, vše ostatní je mu jakoby podřízeno. Zakladatelem umělecké školy byl P. Desiderius Lenz (1832 - 1928). Do českých zemí se beuronští mniši dostali během Bismarckova kulturního boje - podobně jako Josef II. pokládal kláštery za neužitečné instituce a rušil je. Tak byl zrušen i beuronský klášter. Po několikaletém putování dospěli mniši do Prahy, kde jim tehdejší arcibiskup Schwarzenberg vymohl místo v Emauzském klášteře, který si upravili v duchu své umělecké školy.
Sv. Gabriel - míst zasvecených Gabrielovi je v Cechách velmi málo. Archanděl Gabriel, ochránce pravdy a božský kurýr, bývá znázorňován, jak drží v ruce lilii, symbol čistoty a pravdy. Někdy mívá v ruce brk a inkoust, symboly jeho role jako božského kurýra, někdy může držet v rukou pohár, odkaz na svatý Grál. Svátek má 29. září (dříve 24. března) spolu s Michaelem a Rafaelem. Jeho kult je patrný už v počátečním období šíření víry. Poprvé byl vzýván v sedmém století. Také je patronem: telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistu. Jeho atributy jsou kopí, štít a lilie