N 50° 30.967 E 015° 02.785

Uloženo: 17/02/2007. Velikost: small. Obtížnost: 2/5. Terén: 2,5/5


Multicache je když vylezete na kopec a další pokyn vás pošle na další ...

Naše první nalezaná multikeš. Na společném výletě s Olli a Francis do Českého ráje na Drábské světničky. Díky geocachingu jsme našli tohle opravdu zajímavé a tajemné místo. A pochopil jsem význam multikeš v těžkém kopcovitém terénu. Nejprve se člověk vydrápe na jeden kopec, aby se dozvěděl, že skutečná keška je na úplně jiném místě nejlépe na druhém kopci.  A tyhle skalní terény opravdu nabízí obrovské množství nejrůznějších skrýši. Po krátkém bloudění mezi skalami keška nalezena. Keš je tematická. Do keše jsou vloženy předměty z přírodních materiálů, predměty spojené s mystickými a duchovními symboly a předměty, kterým bývá připisována tajemná moc ... a některé moc hezké ...

Smrkovec je nevýrazný zalesněný vrch v Příhrazských skalách, ale na jeho vedlejším skalním výběžku, zdvihajícím se nad strmou roklí stojí něco, co sem na první a ještě více na druhý pohled jaksi nepatří. Na téměř rovné pískovcové plotně, obklopené borovým lesem tu nachýlen na jednu stranu odpočívá velký kamenný hrnec označovaný za „obětní kámen“. Snad každý musí přiznat, že umístění tohoto kamene na skále, jeho tvar (zručně a souměrně opracovaný zvenku i zevnitř) i nesourodost s plošinou na které leží, naznačuje jeho umělý a rituální původ. Ještě jednu funkci by mohla kamenná nádoba mít. Druidové, duchovní vůdcové Keltu používali přírodních skalních prohlubní i kovových a keramických nádob naplněných vodou k předpovídání budoucnosti. Postava vrásčitého vysokého vousatého starce, hledícího upřeně na západ slunce zrcadlící se na vodní hladině v kamenné míse, by se na skalní plošině vysoko nad roklí určitě nádherně vyjímala. Také lokalita ve které se hrnec nachází není jen tak obyčejnou nevinnou krajinou. Náhorní plošina, na jejímž jižním okraji skála s obětním kamenem stojí a které dominuje čedičový kužel Mužský, bývala osídlena již v mladší době kamenné. V pozdějších dobách tu žily početné populace lidu popelnicových polí, Keltu i Slovanu.