Přírodní rezervace Zvolská homole se nachází na levém břehu Vltavy nad Vraným nad Vltavou. Svůj název má podle stejnojmenné zříceniny a archeologického nalezistě. Ze skály, která nad nejvýznamnější český tok vyčnívá, je velký rozhled jak na Vrané, tak na nejjižnější části Prahy. Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1989, od Zvole se nachází 1,5 km západním směrem a její rozloha je 47 ha