Nádherný zámek Kozel, zámecký park , trocha houbaření a jedna Lopata ...

Rychlá domluva a rychlá akce ve společností Charlíků, Molly a Glorie, samozřejmě včetně páníčků a vyrazili jsme na malý výlet do okolí zámku Kozel. Po úvodní procházce po krásném zámeckém parku a okolí zámku, vykoupání labíků v hezkém lesním rybníku jsme zamířili do okolních lesů. Pod záminkou hledání hub jsem všechny nalákal na keškovou trasu po stopách zaniklé úzkokolejné železniční trati Maršál - Lopata. A zatímco ostatní hledali ty slibované houby, já jsem se spokojil s hledáním plastových krabiček. Pravda, i na ty houby nakonec došlo. Místy již z bývalé trati skutečně nic nezbylo, ale většinou jsme šli po příjemném bývalém železničním náspu a navíc daleko od turistického ruchu. Postupně jsme došli a vystoupali až k zřícenině hradu Lopata, ze kterého zbylo ještě méně, než z té železnice. Jen ta lopata tam stále visí ... ale nevypadala moc původně. I tak to bylo příjemné místo na malý lesní piknik a potom už jsme celkem unavení zamířili zpět k zámeckému parku, rybníku a příjemné restauraci s točenou kofolou. A ta bylo v letním počasí opravdu výborná ...

Zámek Kozel - byl postaven na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze jako čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří. Podle návrhu Ignáce Palliardiho byl zámecký areál rozšířen o dvě dvojice budov. Jsou to kaple se svým protějškem jízdárnou a konírna, které tvoří protějšek lokajna. Do výzdoby interiéru zámku se významně zapsal pražský malíř a dekoratér Antonín Tuvora, který vyzdobil technikou AI secco plochy stěn většiny místností. Zámek je obklopen rozsáhlým přírodně krajinářským parkem.

Lopata je hradní zřícenina stojící na buližníkovém suku nad údolím Kornatického potoka. Stavebníkem hradu byl patrně Heřman z Litic, který je na Lopatě poprvé připomínán roku 1377. Na konci 14. století oblehl hrad ovládaný lapky královský hejtman Prokop a hrad následně přešel do královského majetku.. V říjnu 1432 oblehlo Lopatu husitské vojsko a posádka hrad v noci podpálila a utekla. Vyhořelý hrad pak už nebyl nikdy obnoven a v písemných pramenech je uváděn jen jako pustý.