Jaro, krásná procházka podél vody a "taková malá jezírka"

Po krásném jarním výletu do Jizerských hor jsme si na neděli vybírali nějakou malou nenáročnou trasu na zajímavé místo poblíž Prahy a tak jsme si vzpomněli na zajímavé fotografie naších kamarádů od Skryjských jezírek. A tak jsme za krásného jarního počasí vyrazili ve společnosti Hanky, Jirky s Charlíkem a Jany s Hugem ze Skryjí na procházku podél vody až k těm slibovaným jezírkům. Cesta podél vody a pořádné jarní vykoupání naším vodomilným psům dokonale vyhovovalo a tak nám ani nevadilo, že jezírka a hezké počasí vylákalo k návštěvě docela početné zástupy turistů. Na konci údolí jsme si na louce užili krásného jarního sluníčka a naší labíci aportovacího výcviku a vydali jsme se na zpáteční cestu podél Berounky do Skryjí. No, byla to moc hezká neděle …
Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka nedaleko obce Skryje na Rakovnicku. Leží v nadmořské výšce 270 m. Jsou od sebe vzdálená jen několik metrů a každé z nich má délku přibližně 30 m, šířku 10 m a plochu asi 150 m². Jedná se o chráněnou přírodní lokalitu. Okolní skalní stěny a prahy tvoří odolné tmavošedé horniny sopečného původu - dacity. V nich vznikly vertikální pukliny, podél těch se začaly rozrušovat a uvolňovat horniny a došlo k proříznutí soutěsky. Ta byla později v nejužším místě zahrazena nanesenými balvany a za takto nanesenou hrází vznikla jezírka. Jezírky protéká Zbirožský potok, který je přítokem Berounky. Horní jezírko leží těsně pod Skryjským vodopádem, zčásti je sevřeno mezi skalami a zčásti je k němu přístup otevřený. Dolní leží o několik metrů níže mezi stromy. Jezírka, vodopád, potok a okolí je chráněno v rámci Přírodní rezervace Jezírka, jež je chráněným územím o rozloze necelých 60 ha v rámci CHKO Křivoklátsko. Nedaleká obec Skryje spolu se svým půvabným okolím jsou také velmi známé jakožto významné paleontologické naleziště zkamenělin, které velmi proslavil věhlasný francouzský badatel a inženýr Joachim Barrande.