Údolí Jostedal, náš velký ledovcový den aneb modrá je dobrá …