Po moři ze zelených trav plaví se koráb poslední záchrany...

Na tenhle výlet jsem se chystal dlouho a čekal na ten správný den, až bude slunce svítit, nebe bude dost modré a tráva krásně zelená. A když se to všechno konečně sešlo vypravili jsme se ve společnosti „vypůjčené“ Summer na malý odpolední výlet na vrch Dřevíč a samozřejmě také za úžasnou dřevěnou Archou, která tam uprostřed pole stojí pro radost a potěšení kolemjdoucích. Nevím, kdo je autorem tohoto díla, nevím, kdo ji postavil, ale je to krásné, úžasné a tak překvapivé, že už jen ten pocit, když si myslíte, že se vám snad něco zdá nebo vidíte nějakou fatu morganu za návštěvu stojí...

"Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tri ženy jeho synu s nimi do archy, oni i všechna zvěř rozmanitých druhu, všechen dobytek rozmanitých druhu, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých druhu i všechno ptactvo rozmanitých druhu, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal... Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy... Když přešlo sto padesát dnu, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Dzbanu."

Dřevíč je hradiště na stejnojmenném vrchu v severozápadní části středních Čech u obce Kozojedy v okrese Rakovník. Valy z opuky a hlíny dosahují výšky od 3 do 6 metrů. V historické době byla Dřevíč významným českým hradištěm, původně na severozápadním pomezí přemyslovského panství. Ještě ve 12. století bylo hradiště střediskem správy přilehlého kraje. Později bylo hradiště opuštěno a osídlení přetrvalo jen v podobě dvora stejného jména ve východním sousedství. Na návrší v areálu hradiště stojí pozdně barokní kostelík sv. Václava.